Phản ánh, kiến nghị
Luật chăn nuôi 2018 có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 điều 64 của luật quy định về điều kiện để nuôi chim yến, hướng dẫn thi hành luật của thủ tướng chính phủ có hiệu lực từ ngày 05/3/2020 có điều 25 quy định UBND trình Hội đồng nhân dân (HĐND) phê duyệt vùng nuôi chim yến, đến nay gần 3 năm trôi qua HĐND vẫn chưa phê duyệt vùng nuôi chim yến gây cản trở nhân dân phát triển kinh tế vì luật. Xin hỏi bao giờ HĐND phê duyệt vùng nuôi chim yến đúng luật quy định.
Lượt xem: 359
Ngày gửi: 06:10 20/06/2022
Kết quả xử lý
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kính chào Ông/Bà.

Vấn đề Ông/Bà phản ánh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiểm tra và trả lời như sau:

Sau khi nhận được phản ánh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành kiểm tra, rà soát tình hình cụ thể như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TT.HĐND ngày 06/4/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh năm 2022 (đợt 2), đã được Thường trực HĐND tỉnh thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 (đợt 2); Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh về việc xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 (đợt 2), trong đó giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì soạn thảo Nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, khu vực được phép nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian hoàn thành vào tháng 8/2022 để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh vào quý III năm 2022.

Để thực hiện đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Công văn số 1714/UBND-TP ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh hướng dẫn quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) đã và đang thực hiện các bước triển khai việc xây dựng Nghị quyết theo đúng quy trình, đã thực hiện:

- Xây dựng Dự thảo Nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Gửi lấy ý kiến tham gia của các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, chi hội yến sào tỉnh, Hiệp hội yến sào Việt Nam;

- Tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh;

- Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ cở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ cở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) đã thực hiện đến bước 4 theo nội dung Công văn số 1714/UBND-TP ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh hướng dẫn quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Gửi Sở Tư pháp thẩm định (Điều 121 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khoản 36 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020).

Sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị quyết, đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh lý đến Sở Tư pháp để khi trình Ủy ban nhân dân dự thảo nghị quyết. Như vậy, việc ban hành Nghị quyết Quy định khu vực vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang trong quá trình thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới.

Trân trọng.

Hạn xử lý: 00:00 29/06/2022
Ngày xử lý: 09:51 23/06/2022
Bạn đánh giá như thế nào về kết quả xử lý?
Tương tác
CDTC (1) - 09:56 23/06/2022
hiện tại nhân dân muốn lập dự án nuôi yến ngoài khu dân cư thì có được phê duyệt kg
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 10:27 24/06/2022
Hiện nay đang thực hiện các bước để trình cấp có thẩm quyền ban hành Nghị quyết Quy định khu vực vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. Rất mong quý Ông/Bà thông cảm .
CDTC (1) - 08:18 24/06/2022
https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/?pa=73863
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 10:33 24/06/2022
Hiện nay đang thực hiện các bước để trình cấp có thẩm quyền ban hành Nghị quyết Quy định khu vực vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. Rất mong quý Ông/Bà thông cảm
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 10:38 24/06/2022
Hiện nay đang thực hiện các bước để trình cấp có thẩm quyền ban hành Nghị quyết Quy định khu vực vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. Rất mong quý Ông/Bà thông cảm
Nhặt một cọng rác, bạn đã làm cho Huế sạch hơn!
Hãy cùng chung tay, tương tác, bằng cách tải ứng dụng Hue-S:
Thông báo
Công khai vi phạm
Thời gian qua, trong quá trình thực tiễn triển khai phản ánh hiện trường đã xuất hiện những bất cập từ công tác xử lý. Nhằm nâng cao hiệu quả trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo công khai các vấn đề vi phạm qua đó để tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành giao thông của người dân. Bên cạnh đó, những vi phạm đã được tiếp nhận nhưng do chưa có sự phối...
Phản ánh tiêu biểu
Cá nhân sau đây có hành vi mua bán chim cảnh số lượng lớn, đã hoạt động...
22:39 27/10/2023
Kính gửi cơ quan chức năng kiểm tra sách thuộc Sở GĐ- ĐT Huế xuất bản sách...
11:20 11/10/2023
Mong cơ quan chức năng kiểm tra rà soát Spa Ami Beauty Clinic (địa chỉ:...
10:23 31/07/2023
Kính gửi: - Trung tâm điều hành đô thị thông minh Hue-S - Công an Phường...
20:53 21/05/2023
PHẢN ÁNH ĐANG XỬ LÝ
Xe tải BKS 75H01616 không đóng cửa thùng xe khi đang chạy trên đường Đinh...
19:51 14/04/2024
Không đội mũ bảo hiểm cả người lái, cả người ngồi sau xe. Xe máy biển số...
18:05 14/04/2024
Rác thải khó phân huỷ, tập kết tại cuối xóm 9 (bến Đám) thôn Mỹ Xá, xã...
18:05 14/04/2024