DÀNH CHO NGƯỜI DÂN
Khai báo y tế trực tuyến trước khi vào TT - Huế
THÔNG BÁO
Kể từ 0h00 ngày 16/9/2020 các phương tiện giao thông đi vào, qua Thừa Thiên Huế không cần phải đăng ký nhưng phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch.
Đối với người từ vùng chưa công bố hết dịch, người vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phải khai báo y tế trực tuyến, chịu trách nhiệm về tính trung thực của khai báo và tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Tất cả các vi phạm quy định phòng chống dịch, khai báo không trung thực khi phát hiện đều bị xử lý nghiêm theo quy định phòng chống dịch. Vui lòng tiến hành khai báo bên dưới.