Phản ánh, kiến nghị
Tôi là 1 trong gần 1000 hộ dân ở khu vực Xã Tắc, giải toả tái định cư theo dự án giải toả kinh thành Huế, cho tôi hỏi những vấn đề sau:
Theo QĐ 36/2021/QĐ- UBND ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:
1/ Theo điểm c, khoản 5 điều 28 thì hỗ trợ thuê nhà tạm cư cho hộ gia đình tại các phường thuộc TP Huế là 3.000.000 đồng/ tháng * 6 tháng: Tổng cộng 18.000.000 đồng. Nhưng các cấp chỉ tính 2tr*6 tháng: Tổng cộng được 12.000.000 đồng. Vậy quyết định này đúng hay sai. Nếu QĐ đúng thì số tiền sai sót đi đâu?
2/ Cũng theo QĐ 36/2021 của UBND Tỉnh
Tại điểm d khoản 2 điều 25 của quyết định này thì hộ gia đình có hơn 4 nhân khẩu thì được hỗ trợ 5.000.000 đồng cho mỗi nhân khẩu tăng lên, gia đình tôi tại thời điểm thu hồi có 5 nhân khẩu (2 vợ chồng và 3 người con) sao chỉ được cộng thêm 3.000.000 đồng chứ không phải 5.000.000 đồng theo Quyết định của UBND Tỉnh.
Mong các cơ quan chức năng trả lời rõ để các hộ dân ở Xã Tắc hiểu và thực hiện.
Xin chân thành cảm ơn.
1/2
1
2
Lượt xem: 202
Ngày gửi: 11:20 02/01/2023
Kết quả xử lý
Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế

 Kính gửi: Quý Ông/Bà.

Vấn đề quý Ông/Bà phản ánh, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế xin thông báo kết quả xử lý như sau:

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế nhận được phản ánh liên quan đến chính sách hỗ trợ thuê nhà ở tạm cư và hỗ trợ tiền đối với trường hợp quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 25 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế - khu vực Đàn Xã Tắc tại phường Thuận Hòa, thành phố Huế (sau đây gọi là Dự án).

Liên quan đến nội dung phản ánh, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế trả lời như sau:

1. Về chính sách hỗ trợ thuê nhà ở tạm cư:

Tại Điểm c, Khoản 5, Điều 28 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh quy định:

“5. Hỗ trợ thuê nhà tạm cư: Khi nhà nước thu hồi đất mà hộ gia đình bị ảnh hưởng phải tháo dỡ nhà ở, di chuyển chỗ ở và không còn chỗ ở nào khác trong cùng địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi, trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới được hỗ trợ tiền thuê nhà ở với thời gian hỗ trợ là 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm bàn giao đất tái định cư và mức hỗ trợ mỗi tháng được quy định như sau:

c) Mức hỗ trợ cho một hộ gia đình tại các phường thuộc thành phố Huế: 3.000.000 đồng/tháng (ba triệu đồng).”

Tại Mục 3.3.2 của Khung chính sách được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Văn bản số 1771/TTg-CN ngày 10/12/2018 quy định hỗ trợ thuê nhà ở tạm cư như sau:

“Hộ gia đình, cá nhân được bố trí tái định cư bằng đất ở trong khu tái định cư thì trong thời gian chờ xây dựng nhà ở mới được bố trí vào nhà ở tạm cư hoặc được hỗ trợ 06 (sáu) tháng tiền thuê nhà ở như sau:

a. Đối với hộ có số nhân khẩu từ 04 người trở xuống: Thì được hỗ trợ tiền thuê nhà ở là 2.000.000 đồng/hộ/tháng.

b. Đối với hộ có từ 04 nhân khẩu: Thì ngoài số tiền được hỗ trợ nêu trên, cứ 01 nhân khẩu tăng thêm được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/khẩu/tháng.”

Căn cứ vào hồ sơ thu hồi đất và quy định nêu trên thì trường hợp của Ông, Bà không đủ điều kiện để thực hiện hỗ trợ theo quy định tại Điểm c, Khoản 5, Điều 28 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh do không có nhà ở bị thu hồi.

Do đó, việc Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố lập dự thảo giá trị hỗ trợ tiền thuê nhà ở tạm cư theo Mục 3.3.2 của Khung chính sách được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Văn bản số 1771/TTg-CN ngày 10/12/2018 là đảm bảo quy định.

2. Kiến nghị hỗ trợ theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 25 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 25 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định:

“2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tự lo chỗ ở thì ngoài việc được bồi thường về đất còn được nhận khoản tiền hỗ trợ tái định cư. Căn cứ quy mô diện tích đất ở bị thu hồi, mức hỗ trợ được quy định như sau:

đ) Trường hợp trong hộ gia đình quy định tại khoản này có hơn 04 (bốn) nhân khẩu thì được hỗ trợ 5.000.000 đồng cho mỗi nhân khẩu tăng thêm; số nhân khẩu được hỗ trợ phải có tên trong hộ khẩu tại thời điểm Thông báo thu hồi đất.”

Theo đó, chính sách hỗ trợ nêu trên được thực hiện đối với các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện bố trí tái định cư nhưng tự lo chỗ ở. Trường hợp Ông, Bà nếu đủ điều kiện bố trí tái định cư nhưng không có nhu cầu bố trí tái định cư thì thể hiện rõ nội dung tại Phiếu đăng ký nhu cầu bố trí tái định cư để Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố có cơ sở giải quyết các chính sách hỗ trợ theo quy định.

Chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới.

Trân trọng./.

 

Hạn xử lý: 00:00 01/02/2023
Ngày xử lý: 17:19 10/02/2023
Bạn đánh giá như thế nào về kết quả xử lý?
Tương tác
CDTC (1) - 18:36 10/02/2023
trả lời chưa đúng trọng tâm câu hỏi
CDTC (2) - 10:04 12/02/2023
hai văn bản của tỉnh và chính phủ, bạn nên chọn văn bản tỉnh có lợi hơn, đó là quyền hợp pháp của bạn (địa phương hỗ trợ không được phép thấp hơn quy định của trung ương)
CDTC (1) - 18:45 10/02/2023
xin đăng thông tin này công khai để mọi người dân ở xã tắc được biết
CDTC (3) - 12:54 12/02/2023
Tương tác này đã được Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh ẩn nội dung vì lý do: Thông tin tương tác đã vi phạm, không đảm bảo mục tiêu, mục đích xây dựng của Kênh tương tác. Chúng tôi cảnh báo sẽ khóa chức năng tương tác của quý vị nếu tiếp tục vi phạm.
Nhặt một cọng rác, bạn đã làm cho Huế sạch hơn!
Hãy cùng chung tay, tương tác, bằng cách tải ứng dụng Hue-S:
Thông báo
Công khai vi phạm
Thời gian qua, trong quá trình thực tiễn triển khai phản ánh hiện trường đã xuất hiện những bất cập từ công tác xử lý. Nhằm nâng cao hiệu quả trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo công khai các vấn đề vi phạm qua đó để tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành giao thông của người dân. Bên cạnh đó, những vi phạm đã được tiếp nhận nhưng do chưa có sự phối...
Phản ánh tiêu biểu
Cá nhân sau đây có hành vi mua bán chim cảnh số lượng lớn, đã hoạt động...
22:39 27/10/2023
Kính gửi cơ quan chức năng kiểm tra sách thuộc Sở GĐ- ĐT Huế xuất bản sách...
11:20 11/10/2023
Mong cơ quan chức năng kiểm tra rà soát Spa Ami Beauty Clinic (địa chỉ:...
10:23 31/07/2023
Kính gửi: - Trung tâm điều hành đô thị thông minh Hue-S - Công an Phường...
20:53 21/05/2023
PHẢN ÁNH ĐANG XỬ LÝ
Ngày 11/06/2024, UBND xã Vinh Thanh đã kiểm tra và trả lời có việc gia...
14:03 21/07/2024
Ngã 3 đường Lê Tư Thành và đường Trần Hữu Khác, thị trấn Sịa, huyện Quảng...
11:03 21/07/2024
Vào khoảng 8:00-11:30 hàng ngày, tại ngã 3 Sông Bồ- Võ Bá Hạp, Tổ 4, Phường...
11:02 21/07/2024