Số CMND/CCCD/HC:
Số điện thoại:
Vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng
- Đối với những trường hợp đã khai tại Hue-S trong giai đoạn trước cần nhập chính xác thông tin Số CMND/CCCD/HC và Số điện thoại để sử dụng lại dữ liệu
- Đối với những trường hợp chưa khai báo tại Hue-S khai mới bằng cách bấm nút sau: Khai báo mới
- Đường dây nóng hỗ trợ: 08.1575.1575