Số CMND/CCCD
Thông báo:
Đối với trường hợp có nhu cầu về cách ly dịch vụ có phí, xin vui lòng đăng ký sau. Hệ thống sẽ cập nhật dữ liệu các điểm cách ly dịch vụ có phí và sẽ kích hoạt vào sáng ngày 01/10/2021